Kvalitetssikring i Vestfold Dental

kvalitet.jpgI gamle karakterbøker ble det gitt karakter i flid. Folkeskolen har forlengst sluttet med det, men ikke vi. Flid, nøyaktighet, presisjon og ansvar er høyst aktuelt i vårt daglige arbeid med noe så personlig som folks tenner.

Vi har satt sterk fokus på våre medarbeideres holdning til kvalitet og dette omsatt i praksis. Eksempler på dette er at alle gipser veies og rnåles nøyaktig etter fabrikantens anvisning og innføring av et enhetlig artikulerings - system (Balance-artikulator).

Strenge rutiner og kundevennlige tidsfrister gir tannlegene den trygghet som forventes av oss. Betydelige midler er investert i moderne utstyr, maskiner og smakfulle lokaler som gir muligheter for kurs og foredragsvirksomhet. Vi benytter kun CE-merkede og NIOM - godkjente materialier.

Vestfold Dental AS
Tannteknisk laboratorium
Øvrelanggt. 50
P.b. 278
3101 Tønsberg

Tlf: 33 31 69 40
Fax: 33 31 47 72
Mob Stein Rørstad:
91 34 83 77
Mob Espen Rørstad:
92 03 61 65
post@vestfold-dental.no