Menneskene i Vestfold Dental

Vi legger stor vekt på å fremme en positiv bedriftskultur som aktivt konkurransefortrinn. Dette kommer ikke av seg selv, men fremmes gjennom motivasjon, kunnskap, erfaring og ikke minst tiltak for øket trivsel.

  • 5 dyktige medarbeidere
    • 4 autoriserte tannteknikere
    • 1 tannteknikerstudent

Ideer og innspilt fra medarbeiderne blir alltid seriøst vurdert. Vi sørger for videreutdannelse i faget og deltar løpende på kurs og fagsamlinger. Slik får hver enkelt ansatt gunstige muligheter til kontinuerlig utvikling i kunnskap og teknikk.

Vestfold Dental AS
Tannteknisk laboratorium
Øvrelanggt. 50
P.b. 278
3101 Tønsberg

Tlf: 33 31 69 40
Fax: 33 31 47 72
Mob Stein Rørstad:
91 34 83 77
Mob Espen Rørstad:
92 03 61 65
post@vestfold-dental.no