Tanntekniker i Tønsberg

En tanntekniker er en blanding av en håndverker og kunstner innen tannteknikk. Men først og fremst er tannteknikeren en fagperson som lager tannerstatninger. En tanntekniker lager tannerstatninger som kroner, broer og proteser til mennesker som har skadet tennene sine.

Hvordan jobber en tanntekniker?

En tannlege tar avtrykk av pasientens tenner eller tann, avhengig av jobben som skal utføres. Dette avtrykket sendes så til en tanntekniker. Avtrykket som tannlegen har tatt danner basisen for arbeidet som skal utføres.

I tillegg til å være en dyktig håndverker har tannteknikeren også omfattende materialkunnskap. Videre er det viktig med estetisk sans da tannteknikeren må forholde seg til pasientens form og farge på tennene.

Kontakt Vestfold Dental på tlf: 33 31 69 40 for mer informasjon om hva en tanntekniker kan gjøre for deg.