Kvalitetssikring i Vestfold Dental

Vi har satt sterk fokus på våre medarbeideres holdning til kvalitet og dette omsatt i praksis. Eksempler på dette er at alle gipser veies og rnåles nøyaktig etter fabrikantens anvisning og innføring av et enhetlig artikulerings - system (Balance-artikulator).


Strenge rutiner og kundevennlige tidsfrister gir tannlegene den trygghet som forventes av oss. Betydelige midler er investert i moderne utstyr, maskiner og smakfulle lokaler som gir muligheter for kurs og foredragsvirksomhet. Vi benytter kun CE-merkede og NIOM - godkjente materialier.