Kundeorientering i Vestfold Dental

Pasienten, kunden vår, har imidlertid en annen begrepsverden:
Først og fremst sitt eget utseende. Han eller hun er selvsagt opptatt av behandlingsresultatet. «Blir jeg like pen eller penere enn før?» Tennene er derfor vel så mye et psykisk som et fysisk anliggende.


Vi arbeider så og si med menneskelige følelser. På en måte er dette en ny dimensjon. Den har alltid vært der, men vi vil gjerne fokusere mer på nettopp det estetiske. Bare den som har opplevd tannmangel vet hvilket stort handicap dette føles som. Å hjelpe til at mennesker igjen kan tygge normalt, snakke og smile åpent, uten hemninger, er kort og godt målet for alt vårt møysommelige arbeid.