Menneskene i Vestfold Dental

Vi legger stor vekt på å fremme en positiv bedriftskultur som aktivt konkurransefortrinn. Dette kommer ikke av seg selv, men fremmes gjennom motivasjon, kunnskap, erfaring og ikke minst tiltak for øket trivsel.

  • 5 dyktige medarbeidere
  • 4 autoriserte tannteknikere 1 tannteknikerstudent
  • 4 autoriserte tannteknikere
  • 1 tannteknikerstudent

Ideer og innspilt fra medarbeiderne blir alltid seriøst vurdert. Vi sørger for videreutdannelse i faget og deltar løpende på kurs og fagsamlinger. Slik får hver enkelt ansatt gunstige muligheter til kontinuerlig utvikling i kunnskap og teknikk.